ремонт-на-стъклени-витрини

Най-често срещаните проблеми при стъклените врати и витрини

Практиката ни показва, че най-често срещаните проблеми, с които се сблъскваме, са следните:

Повредени механизми

Механизмите за затваряне, за плъзгане и за заключване на стъклената врата също се случва често да се повредят. В такива ситуации можем да ги ремонтираме на място, но и да се наложи да ги подменим с нови. Независимо от вида на плъзгащите механизми – дали са скрити или видими за окото – нашите специалисти винаги ще Ви предоставят решение на проблрема.

Проблеми по обкова

Стъклените врати се монтират със специален обков, който осигурява сигурно и надеждно отваряне, затваряне и изолация. Възможно е той да се повреди, което ще затрудни нормалното функциониране на вратата. Проблемът може да се корени в насрещника, в уплътнителите или шнаперите, които фиксират вратата.

Разминаване на срещуположни врати

Изместването на едната или двете врати може да се дължи на структурни промени на жилището, в което живеете (слягане на блока, земетръс и др.), както и на прекалено блъскане или некачествен монтаж. В такава ситуация ще се наложи тяхното изравняване, за да функционират те в една плоскост.

Повредени аксесоари

Случва се дръжките, с които извършвате отварянето на стъклената витрина, да се измъкват, разхлабват, както и елементите, с които са закрепени. Понякога ще е достатъчно простичко затягане, но в определени ситуации ще се наложи тяхната подмяна или ремонт.

Спукани и счупени стъкла

Това е крайно неприятно, но имаме решение и за този проблем. Извършваме подмяна на всички видове стъкла като на склад разполагаме с огромно разнообразие от цветове и видове.

Провиснала врата

Подобно на всички врати, независимо от материала, от който са изградени, и стъклените се случва да провисват вследствие на дълга или неправилна употреба. Тогава се налага пантите или да се укрепят или ако е необходимо, да се заменят с нови.